ABN Natuursteen Garantie

De particuliere markt is voor veel natuursteenbedrijven van grote betekenis. De consument is de laatste jaren steeds (terecht) kritischer geworden. De natuursteenbedrijven die zijn aangesloten bij de ABN realiseren zich, dat de consument een goede kwaliteit van het (natuursteen) product en de dienstverlening verlangt.

Hiervoor zijn dus tweezijdige Algemene Voorwaarden opgesteld tussen de ABN (lidbedrijven) en de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Consumenten die zaken doen met de leden van de ABN , weten zich verzekerd van eerlijke en duidelijke algemene voorwaarden.

Met ingang van 1 januari 2014 is de Geschillencommissie Natuursteen voor consumenten ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken in Den Haag.

Deze commissie kan alle geschillen behandelen over transacties tussen consumenten en natuursteenbedrijven gesloten op of na 1 januari 2014. Hierbij valt te denken aan een vloer die gaat scheuren, een aanrechtblad dat vlekken vertoont of een grafmonument dat niet volgens hetgeen overeengekomen is, is geleverd en geplaatst.

De ondernemer moet zijn aangesloten bij de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven (ABN) voor de behandeling van geschillen.

Hiermee onderstrepen deze ondernemers dat zij kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel hebben staan. Gaat er onverhoopt toch iets mis, dan zal de ondernemer dat in goed overleg met de consument als regel weten op te lossen. En lukt dat niet dan kan het geschil op een eenvoudige, snelle en goedkope manier door de Geschillencommissie Natuursteen worden opgelost met een bindende uitspraak voor beide partijen.

Voor meer informatie over de procedure bij deze geschillencommissie verwijzen wij u naar de gepubliceerde informatie op www.degeschillencommissie.nl.

ABN Natuursteen
Postadres: Postbus 170, 3840 AD, Harderwijk
Telefoon: +31(0) 341 740100
Fax: +31(0) 341 431434
E-mail: info@abnnatuursteen.nl
www.abnnatuursteen.nl